Hemija ljubavi - leptirići ili adrenalin?

Kroz istoriju, ljudi su tvrdili da je srce centar ljubavi. U drugu ruku, naučnici nam kažu da je ljubav samo u našem mozgu, podmazana hemikalijama i hemijom.

Zaljubljenost

Kada se dve osobe privlače, dešava se virtuelna eksplozija neurohemikalija poput adrenalina. Vatromet eksplodira, a mi vidimo zvezde. PEA ili feniletilamin je hemikalija koja ubrzava protok informacija između nervnih ćelija.

Lopta Svetskog prvenstva - Hemija polimera

Mnoštvo hemijskih materijala se koristi u prozvodnji Brazuke, lopte Svetskog prvenstva u fudbalu. Većina ovih materijala su polimeri; dugi lanci molekula napravljeni od mnogo malih molekula. Jednostavan, svakodnevni predmet je polietilen, koji se koristi za pravljenje plastičnih kesa. Različite klase polimera se koriste za postizanje određenih svojstava lopte.

Opasna supstanca

Postoji jedna supstanca koja je vrlo opasna. Ako se udahne, može biti vrlo opasna. Pod određenim uslovima, kontakt sa kožom može uzrokovati opekotine. Ali, kad se osoba navikne, postaje zavisna, a produženo odvajanje od ove supstance može uzrokovati smrt. S druge strane, iako mnogo ljudi zna za ovu supstancu, a nalazi se u skoro svakom piću, ništa se ne radi da bismo je se otarasili. Zašto? Koja je to supstanca?

Nepoznata jedinjenja

Autor: Uroš Todorović

Aromatično organsko jedinjenje A, koje sadrži ugljenik, vodonik i brom, se koristi u sintezi jedinjenja B. Masenom spektrometrijom je utvrđeno da je molarna masa jedinjenja A 183,05 g mol-1. Jedinjenje C se iz jedinjenja A dobija uz neku bazu na povišenoj temperaturi, a dobijeno jedinjenje ima sadržaj ugljenika 94 % (masenih). Primećeno je da ova reakcija eliminacije ne prati E2 mehanizam. Jedinjenje B se iz A dobija na sledeći način: u inertnoj atmosferi se u suvi etar suspenduje bakar(I)-bromid, pa se potom polako dodaje određena količina PhLi. U ovako pripremljen rastvor se potom doda jedinjenje A, prethodno takođe suspendovano u suvom etru. Nakon dalje obrade reakcije se  izoluje skoro čisto jedinjenje B.
 

Da li ste znali...?

Evo nekih interesantnih činjenica:

Epoksid - organska hemija

Autor: Uroš Todorović

Kada se jedinjenje A tretira reagensom NaOH/H2O2, kao proizvod nastaje jedinjenje prikazano na sledećoj slici:

Slonovska pasta za zube

Slika

Ovo je jedan od najpoznatijih hemijskih eksperimenata na svetu. Baziran je na katalitičkom raspadu vodonik peroksida, koji zajedno sa sapunom daje efekat paste za zube.

Potrebne hemikalije

Alhemija

Istočna alhemija

Alhemija se počela razvijati na istoku. Njeni koreni su u bronzanom dobu u Egiptu i Mesopotamiji, gde su nastali metalurgija, bojarstvo i veština pravljenja stakla. U Aleksandriji, u trećem stoleću pre naše ere, ove tehničke veštine, spojene sa grčkim spekulativnim duhom, dale su kao proizvod alhemiju.
Kroz osvajanja i trgovinu, alhemija se proširila do Arabije, Indije i Kine, gde je preuzela praksu i filozofiju ovih istočnih kultura. Džabir ibn-Hajan i Al-Razi (Razes), arapski alhemičari iz osmog i devetog veka nove ere, prvi su razvili teoriju da se metali sastoje iz sumpora i žive, teoriju koja je kasnije snažno uticala na evropske alhemičare. Taoizam kineskog alhemičara iz četvrtog veka, Ko Hunga, odrazio se u beskrajnom traganju za „životnim eliksirom“, čime su se alhemičari vekovima bavili.

Netolerancija na laktozu

Ako kojim slučajem dobro poznajete istočnjačku kuhinju primetili ste da se i pored vrlo širokog spektra upotrebljavanih namirnica (setimo se samo Indijane Džonsa) mleko vrlo retko spominje u kulinarskim receptima. Zašto?

Hemija boja godišnjih doba

javorNeke boje često dovodimo u vezu sa godišnjim dobima. A otkuda baš te boje? O tome retko ko od nas razmišlja. Mi hemičari, naravno znamo odgovor i na ta pitanja. Boje u biljnom svetu koje nas asociraju na različite periode u godini, potiču od pigmenata. Najuočljiviji su pigmenti u listovima i plodovima, a boje koje na listovima najčešće viđamo su zelena, žuta i crvena.

 

Pages