Dopuni polje

Trovanje metanolom dešava se jer se metanol oksiduje do formaldehida i mravlje kiseline koja napada optički nerv, uzrokujući slepilo. Etanol se daje kao protivotrov za trovanje metanolom. Etanol se oksiduje pre metanola, i posledično, oksidacija metanola se usporava, tako da se toksični produkti ne nakupe.

Sa aspekta enzima, ovo je primer_____________________________. 

Comments

jasna_frm's picture

kompetitivna inhibicija?

aksabg's picture

Jeste Jasna, bravo :)

Ruska's picture

Kako da izracunam maseni procenat H u H2O???molim vas pomozite

Itan's picture

Masneni udeo se dobija kada se pomnoži broj atoma nekog elementa u jedinjenju sa Ar tog elementa i sve se to podeli sa Mtog jedinjenja. Da ti bude jasnije, za NO2, masneni udeo azota je:
ω(N) = 1* Ar(N)/Mr(NO2) = 14/46 = 0,304

Slično, za tvoj H2O važi:

ω(H)= 2*Ar(H)/Mr(H2O)= 2/18= 0.1111= 11.11%

Kada bi isto pokušao sa kiseonikom u vodi, dobio bi 88.89%, jer zajedno kiseonik i vodonik u vodi u zbiru svojih masenih udela moraju da daju 1 (100%).

jovanajoja's picture

Može pomoć oko zadatka?Zadatak glasi:Koliko je molekula potrebno za oksidaciju 16 g sumpor(IV)-oksida?

Itan's picture

 

 

 

2SO2 + O2 → 2SO2

Dva mola SO2 imaju masu 64g, a potreban broj molekula kiseonika je 6*10^23, te sledi proporcija :
16g -------- x molekula
64g -------- 6*10^23

Unakrsnim množenjem dobićeš rezultat.

Itan's picture

Dobro, vidim greške... Dakle, reakcija je:

2SO2 + O2 → 2SO3

Takođe, za 2mol-a SO2 masa nije 64g, već 96g, i time je:

x= (16*6*10^23)/96