Rastvori

nolenk's picture

U koliko vode treba da se rastvori 5  g MgCl2 x6H2O da bi se dobio rastvor koncentracije 5%MgCl2?

nolenk's picture

Miliceeeeeeeeee

kowalsky's picture

95,3 : 203,3 =  X : 5
X = 2,34 (toliko ima bezvodne soli u 5 grama hidratisane)

w=mb/m
m=mb/w = 2,34/0,05 = 46,88 g (ovolika mora da bude masa rastvora kada se doda voda)

46,88 - 5 = 41,88 g (toliko vode treba dodati)

MARIJADCT's picture

Da li neko moze da mi objasni prvi dio izrade ovog zadatka?

buduci_student's picture

Molarna masa MgCL2: molarna masa MgCl2 sa vodom

U prvom djelu je uspostavljena proporcija znali smo koliko ima grama magnezijum hlorida hexahidrata, zeljesli smo da nadjemo samo masu rastvorene supstance a to je magnezijum hlorid

Acetofenon's picture

"Ako 95g MgCl2 ima u 203g MgCl2x6H2O, koliko ima grama MgCl2 u 5g MgCl2x6H2O?"

Može?

buduci_student's picture

Jeste

MARIJADCT's picture

.Hvala. Ali ja i dalje ne razumijem ovo 95,3.

buduci_student's picture

To je molarna masa MgCl

95.3 grama MgCl2 imas u 203 grama MgC2x6H2O.

sto znaci da imas 107.7 grama vode

MARIJADCT's picture

Aha.Sada je sve jasno. Hvala. :)

buduci_student's picture

Nista

mirza salkić's picture

ne moraš uzimat u obzir iza zareza brojeve ako nije preko 5,tako da je rezultat kada se tako računa 43g

 

mirza salkić's picture

ništa ništa dobro je

Andriana's picture

1.Koliko je grama magnezijum hlorida potrebno rastvoriti u 280g vode da bi de dobio rastvor masenog udela 7%?

2. Koliko se grama sumporovodonicne kiseline masenog udela 14,6% dobija rastvaranje 44,8dm3 vodonik-sulfida na normalnim uslovima?

3.Rastvorljivost sreebro-nitrata u vodi na 0 stepeni je 125,2g. Izracunati maseni udeo AgNO3.

POMOC

irenaaa04's picture

1.Objasniti mehanizam hlorovanja metana CH4 + Cl2--------->CH3Cl+HCl:

a) I inicijacija

b)II stepen

c)III stepen 

d)IV stepen

2.Pri kojim uslovima se izvodi kerkovanje alkana

3.Objasnite sp3 hibridizaciju na primeru metana CH4

irenaaa04's picture

1.Objasniti mehanizam hlorovanja metana CH4 + Cl2--------->CH3Cl+HCl:

a) I inicijacija

b)II stepen

c)III stepen 

d)IV stepen

2.Pri kojim uslovima se izvodi kerkovanje alkana

3.Objasnite sp3 hibridizaciju na primeru metana CH4