Rastvori

Dario.V19's picture

1. Izracunati temperaturu na kojoj mrzne 8,00%-tni rastvor glukoze C6H12O6. 

 

2. Izracunati na kojoj temperaturi kljucaju vodeni rastvori:

a) metanola

b) CaCl2

Oba rastvora imaju isti molalitet (b=0,8mol/kg), stepen disocijacije CaCl2 100%

 

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 1.

Ovaj tip zadataka zahteva primenu odgovarajuce formule za izracunavanje snizavanja tacke mrznjenja odgovarajuceg rastvaraca (u ovom slucaju vode). Ta formula sadrzi odredjenu konstatntu (za vodu je to Kf=1.853 C/m) i molalnost rastvorene supstance. Formula je:

dT =-Kf * m

Ovde treba da znamo sta je m , odnosno molalnost. To je broj molova rastvorene supstance u 1000g rastvaraca. 

Mi imamo koncentraciju glukoze (8%) izrazene u %...sto ce reci broj grama glukoze u 100g rastvora (8g glukoze i 92g vode...sto je 100g rastvora). Nas sada zanima koliko bi bilo grama glukoze rastvorene u 1000 g rastvaraca tog rastvora. Pravimo proporciju:

X = 8 * 1000/ 92 = 86.9565g

Molarna masa glukoze je 180.156g pa na osnovu toga zakljucujemo da je broj molova glukoze 86.9565/180.156 = 0.4827 mola glukoze (u 1000g rastvaraca - vode). Znaci nas rastvor je 0.4827 molalan. Takodje, treba da obratimo paznju kada je rec o koligativnim svojstvima, da li se nasa supstanca samo rastvara u vodi ili jos dalje i disocira. U slucaju glukoze, samo se rastvara i nece doci do disocijacije. [Recimo npr NaCl bi se i rastvorio i disocirao na Na+ i Cl- pa bi molalnost bila molarnost x 2, jer od jedne cestice nastaju dve.]

Sad samo da upotrebimo formulu:

dT = -1.853 * 0.4827 = -0.894

Znaci takav rastvor glukoze ce da se mrzne na - 0.894 C

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 2.

U ovom zadatku imamo dve razlicite supstance.

Metanol se rastvara u vodi ali ne disocira...pa ce formula za povecanje tacke kljucanja biti:

dT = Kb * m

m=0.8 (molalnost)

Kb = 0.515 C/m

dT = 0.515 * 0.8 = 0.412

znaci takav rastvor ce da kljuca na 100.412 C

b)

kod CaCl2 imamo i disocijaciju pa ce od jedne molekule nastati tri cestice Ca++ , i dva Cl- iona.

Tako da ce izraz za m biti 0.8 *3 =2.4

dT = 0.515 * 2.4 = 1.236

znacu tacka kljucanja ca biti na 101.236 C