Osmotski pritisak- HITNA POMOĆ!

KemijaNik's picture

Osmotski pritisak krvi na tjelesnoj temperaturi jednak je osmotskom pritisku rastvora NaCl koncentracije 0,15 mol/L. Vant Hoffov faktor za rastvor NaCl ove koncentracije je 1,85. Koliki je osmotski pritisak krvi na 37 stupnjeva Celzijusovih izražen u Pa?

Predrag Milosevic's picture

Ovde treba da upotrebimo formulu za izracunavanje osmotskog pritiska.

Kad je rec o formulama one dobro funkcionisu samo ako dobro znamo sta znace pojedini delovi formule.

U ovom slucaju :

P = i*C*R*T

i = 1.85 (Van Hoff-ov faktor)

C=0.15 mol/L

R= 8.314 JK-mol-

T = 37 +273 = 310 K

Kad to uvrstimo u formulu

P = 715.212kP

= 715212 Pa

Samo da napomenem znacenje Van Hoff-vog faktora....u stvari on govori o tome da li ima ili nema disocijacije jedinjenja o kojem je rec. Za NaCl u ovom slucaju vidimo da je 1.85...da NaCl ne disosuje faktor bi bio 1...da disosuje potpuno (od jedne cestice da nastanu dve...tada bi bio 2)