entalpija ΔH° sagorevanja metana

Nemanja_Nemanja's picture

Odrediti standardnu promenu entalpije ΔH° reakcije sagorevanja metana : CH4(g) + 2O2(g) ↔ CO2(g) + 2H2O(g)

Ako su entalpije nastajanja ΔƒH°(CO2(g) ) = -393.5 kJ/mol 

                                        ΔƒH°(H2O(g) ) = -241.8 kJ/mol

                                         ΔƒH°(CH4(g) ) = -79.4 kJ/mol

Tacan odgovor je -802.2 kJ

Nije mi jasno kako da dodjem do resenja pa ako moze postepeno objasnjenje . Unapred hvala.

milicaradenkovic's picture

deltaH=deltaH(CO2(g))+2*deltaH(H2O(g))-deltaH(CH4(g))-2*deltaH(O2(g))

deltaH(O2(g))=0 kJ

deltaH= -393.5+2*(-241.8)-2*0-(-74.9)= -802.2 kJ

aleeksandraa's picture

izracunati promenu entalpije u reakciji potpunog sagorevanja 1g propana ako su entalpije stvaranja deltafH(H2O)= -242kJ/mol,  deltafH(CO2)= -394kJ/mol, deltafH(C3H8)= -104kJ/mol 

Predrag Milosevic's picture

Prvod a napisemo hemijsku jednakost...da vidimo sta se tu dogadja...

 

C3H8   +   5O2  ----->  3CO2   +   4 H2O

Za ovu reakciju neto energetski dobitak cemo izracunati ako entalpije proizvoda  oduzmemo od vrednosti entalpija reaktanata...te podatke znamo (dati su u zadatku), za kiseonike je 0 (cista elementarna forma O2)...samo treba da vodimo racuna da su entalpije date za jedan mol supstance, a u reakciji vidimo da imamao 3 mola CO2 i 4 mola H2O...znaci moramo da povecamo te brojeve za 3x i 4x.   Dakle...promena entalpije ce biti 

delta H = [3x (-394) + 4x (242)]  -  [-104] = - 2046 kJ

Znaci toliko bi energije dobili da sagorevamo jedan mol C3H8...ili 44.1 g (molarna masa C3H8)....ali mi sagorevamo samo 1g propana pa ce dobijena toplota biti mnogo manja...cak 44.1 puta manja.

-2046/44.1 = 46.4 kJ

danica_d's picture

Ja bih pitala vezano za entalpiju koja je razlika između oznaka DH i DrH (D=delta). hvala 

Predrag Milosevic's picture

Postoji vise vrsta entalpije...tj postoje razni procesi...neki su bas hemijski...neki su vise fizicki procesi...

Pod pojmom entalpije (onaj najklasicniji oblik) ja podrazumevam entalpiju nastajanja...tj energetske promene kada se stvara jedan mol nekog jedinjenja...to bi moglo biti DH

a DrH bi moglo biti ektalpija rastvaranja...Uzmemo da rastvorimo 1 mol, recimo, neke soli i pratimo sta se dogadja sa temperaturom rastvora...

E sad, sve zavisi od skole do skole...i sa nazivima uvek postoji nedoumica...taj simbol "r" bi trebao biti neki proces...koji?...verovatno rastvaranje...

danica_d's picture

Vidim da u zadatku gde se traži promena reakcijske entalpije (reakcijska entalpija) kada se entalpija formiranja proizvoda oduzima od entalpije formiranja reaktanta da se ta vrsta označava s delta r H. 

Zašto se kod takve vrste rekacija oduzimaju proizvodi od reaktanata odnosno njhove entalpiej formiranja , a kad se reakcijska entalpija računa preko entalpije veza ide obratno- entalpije veza reaktanata oduzimaju se od entalpije veza proizvoda? Hvala

Predrag Milosevic's picture

Malo sam pogledao Internet i nasao sam odlicnu stranicu....koja bi mogla pomoci...

https://edutorij-admin-api.carnet.hr/storage/extracted/15cf791a-4c97-4f2...

Svaka skola ima neku svoju konvenciju koja nalaze nacin obelezavanja...tako recimo entalpija veze na toj web stranici ....nije Dv  (delta veze) nego Db (delta bond)...ali tako je to...ko pise knjige taj ima slobodu da obelezava stvari kako hoce...a studenti, naravno, moraju to da pamte i to nije problem...cak i onaj mali kruzic iznad H ako je napisan znaci da je reakcija izvodjena pod standardnim pritiskom 100kPa

Da kazem nesto u vezi entalpije veze....

Entalpija veze nije isto sto i entalpija stvaranja...npr HCl

Kod entalpije reakcije koja stvara HCl se polazi da su entalpije stvaranja H2 i Cl2 koje uzimamo za nula...

Medjutim,  da bi se napravio HCl treba prvo potrositi energiju na raskidanje veza kod H2 i Cl2 pa onda kad se formira HCl veza dobijemo energiju. Ako nam neko da entalpije veza onda levu stranu oduzimamo od desne da bi dobili entalpiju reakcije.

Entalpija reakcije koja stvara recimo jedan mol HCl ima vrednost -92 kJ/mol ali entalpija veze HCl ima vrednost 431 kJ/mol...znaci to nisu isti pojmovi.

Ako imamo zadatak da izracunamo entalpiju neke reakcije...moraju nam se ponuditi neki podaci...e sad, ako neko ponudi entalpije stvaranja reaktanata i proizvoda onda racun ide... oduzimanje... desna strana minus leva, a ako nam se daju entalpije veze reaktanata i proizvoda onda racun ide znaci, leva strana minus desna strana