Soli-stehiometrija

Emilija3001's picture

Koja zapremina sumporne kiseline koncentracije 1mol/l je potrebna za dobijanje 0.5mol kalcijum-hidroksi sulfata?(nije hidroksid nego hidroksi)

Predrag Milosevic's picture

Pomalo egzoticne supstance....kalcijum- hidroksi sulfat...ma sta to bilo treba da napises formulu tog jedinjenja...onda gledas koliko jedan molekul tog jedinjenja ima sulfatnih grupa (SO4--)...onda zakljucis da jedan mol tog jedinjenja ce imati onoliko molova SO4-- koliko ima takvih grupa u molekulu.

Recimo da jedan mol tog jedinjenja ima jedan mol SO4-- ...znaci za pola mola ce trebati pola mola SO4--....gde to mozemo naci...pa u pola mola H2SO4.

Odakle nam sad H2SO4...naravno u kiselini koja je takve koncentracije da u 1dm3 ima 1 mol kiseline...a nama treba pola mola...znaci uzecemo 0.5 dm3 te kiseline