Primena stehiometrije na soli

Emilija3001's picture

Pitanje:

Koliko mola kisele soli nastaje u reakciji 150ml rastvora fosforaste kiseline koncentracije 0.1mol i odgovarajuće količine magnezijum hidroksida?

Predrag Milosevic's picture

Za pocetak...napisi hemijsku jednakost (reakciju)...pa cemo da vidimo dalje

 

Predrag Milosevic's picture

Samo da napomenem da fosforasta kiselina iako ima 3 vodonika...samo su dva "u igri" kao kiselina...pa ako treba da nastane kisela so...to znaci da je samo jedan vodonik u fosforastoj kiselini reagovao sa bazom...