Organska hemija, zadatak

Petar32's picture

Pozdrav svima, naišao sam na sličan zadatak na ovom sajtu, međutim nijesam u mogućnosti da povežem to sa mojim zadatkom. Zadatak glasi:

Koliko se dm3 vodonika oslobađa u reakciji 6g metalnog natrijuma sa 2,6 g etanola?

Reakcija:

2C2H5OH + 2Na ----> 2C2H5ONa + H2

Predrag Milosevic's picture

Na osnovureakcije vidimo da 2 mola  etanola reaguje sa 2 mola Na...i dobijemo 1 mol H2.

Da prevedemo to na mase ucesnika u reakciji.

Molarna masa etanola= 46.07g

Molarna masa Na=23g

Znaci, prema reakciji reaguje 92.14g etanola i 46g  Na....a mi imamo 2.6g etanola naspram 6g Na.

Odmah vidimo da Na imamo vise nego sto treba...i da cemo potrositi sav etanol. Znaci taj etanol ce diktirati koliko ce se stvoriti H2.

2.6g etanola je 0.0564 mola etanola.

Na osnovu reakcije ako imamo 2 mola etanola mozemo nagraditi 1 mol H2...a ako imamo 0.0564 mola etanola...to ce biti samo 0.0282 mola H2.

E sad, H2 je gas i ta kolicina 0.0282 H2 ce zauzimati 0.63dm3. To znamo jer 1 mol bilo kog gasa pri normalnim uslovima zauzima 22.4 dm3.

Petar32's picture

Želim samo da Vam se najsrdačnije zahvalim što ste mi ovako brzo i profesionalno odgovorili!