empirijska i molekulska formula

Isidoraa's picture

Odredi empirijsku i molekulsku formulu jedinjenja koje se satoji od 92.30 % ugljenika i 7.69% vodonika ako 0.25 mola tog jedinjenja ima masu 19.5 g .
rjesenje: CH, C6H6
ja sam ovako uradila
w(C)=92.30%
w(H)=7.69%
n=0.25 mol
m=19.5 g
n(C)=m/M= 92.30g/12g/mol = 7.69 mol
n(H)=m/M= 7.69/1 = 7.69 mol
n(C):n(H)=7.69:7.60 /:7.69
n(C):n(H)=1:1
i empirijska formula je CH
a sada molekulska ja sam nesto pokusala da uradim kao u knjizi.
n=m/M=> M=m/n= 19.5/0.25= 78 g/mol
Sada racunamo koliko je puta molarana masa veca od molarne mase jedinjenja formule CH.
78:12= 6.5 ~ 6
onda CH /*6
slijedi da je molekulska formula C6H6.. ali ne znam da li moze tako da se stavi da je priblizno 6, posto to moze biti i 7
 

milicaradenkovic's picture

Ja bih to uradila na sledeci nacin

w(C)=92.30 %

w(H)=7.69 %

w(C)=x*Ar(C)/Mr

Mr=ms/n=19.5/0.25=78 g/mol

0.9230=x*12/78

0.9230*78=x*12

72=x*12

x=72/12=6

w(H)=y*Ar(H)/Mr

0.0769=1*y/78

6=1*y

y=6/1=6 x i y su atomi C i H I formula je C6H6 molekulska a empirijsku mozes da izracunas kao sto si ti izracunala.

Isidoraa's picture

Hvala a npr u ovaj zadatak kako da znam da li je to 19.5 g mr ili ms? Vi ste prije rekli da moraju da mi oni kazu to ili tako nesto..

milicaradenkovic's picture

pise ti u zadatku da je masa jedinjenja 19.5 g i to je ms.

Relja04's picture

Da li može neko da uradi ovaj zadatak?

Odrediti molekulsku formulu jedinjenja koje se sastoji od 73,90% ugljenika 13,05% fluora a ostatak čini vodonik.

stefan17's picture

Gledaj ovako. Ovdje postavljamo proporciju odnosa atoma C , F i H. Prvo odredimo procenat vodonika. Kad od sto posto oduzmemo procente ostalih elemenata dobicemo ga

W(H)=100% - 73.9% - 13.05%= 13.05

Postavljamo proporciju

C : F : H = 73.9 : 13.05 : 13.05

Posto su ovo maseni procenti sve dijelimo sa molekulskim (molarnim) masama (procenat C dijelimo sa 12 jer je molarna masa od C 12, procenat fluora sa 19, procenat vodonika sa 1)

C : F : H = 6.15 : 0.69 : 13.05

Sve podijelis sa 0.69 jer je najmanji cinilac

C : F : H = 8.91 : 1 : 18.91

Posto su ovo jako priblizni rezultati (8.91 je skoro 9, 18.91 je skoro 19) ja bih ovo zaokruzio i dobio

C : F : H = 9 : 1 : 19 iliti C9H19F

stefan17's picture

Da se mozda ispravim. Ovo kad 13.05 podijelimo sa 19 (molarnom masom fluora) dobicemo 0.68 pa tako ispadaju priblizniji rezultati ali u sustini krajnji rezultat treba da ispadne  C9H19F