Ako je moguce,da mi neko pomogne oko ovog zadatka

Micas's picture

Koliko ima atoma vodonika u 300 ml vodenog rastvora sumporne kiseline masenog udela 0,96 ako je gustina navedenog rastvora 1.84g/ml?

zlaja99's picture

Ja cu ga uraditi kako mislim da ide.Imas li rjesenje?

n(H+)=?

V rastvora=300 mL=0.3 L

W(H2SO4)=0.96

ro rastvora=1.84 g/mL=1.84/0.001=1840 g/L

-----------------------------------------------

H2SO4------>2H+ + SO4 2-

mrs=ro* V rastvora=1840 g/L*0.3 L=552 g

W(H2SO4)=ms/mrs=>ms=W*mrs=0.96*552=529,92 g

n=ms/M=>n=529,92 g/98 g/mol=5,4 mol

n(H2SO4):n(H+)=1:2=>n(H+)=2*n(H2SO4)=2*5,40=10,8 mol

Poz

Micas's picture

1) 6,5*10 23   2) 7,96*10 -23  3) 6,5*10-24

4)  6,5*10 24  5) 7,96* 10 na 24

Hvala puno,u svakom slucaju...:)

Dino98's picture

Zlaja99 je uradio gotovo sve..

Izračunao je količinu atoma hidrogena n(H) = 10,8 mol

Treba sad izračunati broj atoma..

NA = N/n ---> N(H)= 6,022*10^23 mol^-1 * 10,8 mol = 65,03 * 10^23

N(H) = 6,5 * 10 ^24     odgovor pod 4)

 

Pozdrav

smesko's picture

U jednom ml rastvora srebro-nitrata koncentracije 0.01 mol/dm^3 dodat je amonijak pri cemu je molski odnos srebro-nitrata i amonijaka 1:3. Dobijenom rastvoru je potom dodat 1 ml rastvora glukoze. Izracunati molarnu koncentraciju rastvora glukoze. 

Predrag Milosevic's picture

Ovaj zadatak je pomalo cudan jer hemijski gledano u pitanju je kvalitativni test stvaranja ogledala pomocu redukujuceg secera (tj glukoze)...ko nama garantuje da se bas sve potrosilo u reakciji i da nista nije ostalo u visku ni Ag iona ni glukoze...

Ema K's picture

Pozdrav! Moze li pomoc oko ovog zadatka, nemam resenje kako bih proverila:

Koliko se tona aluminijuma teorijski moze dobiti iz 2t boksita u kojem je maseni udeo aluminijum-oksida 42,3%, a ukupan prinos primenjenog procesa 87,2%? 

stefan17's picture

Prvo i osnovno, odredimo masu Al2O3 koja je zapravo 42.3 % mase boksita.

m(Al2O3) = 0.423 × 2000kg = 846kg

 

Kojim god postupkom da iz Al2O3 dobijas aluminijum, taj aluminijum iz Al2O3 uvijek prelazi u elementarni aluminijum. U prevodu, racunamo da je n(Al2O3) = n(Al)

n(Al2O3) = 846000g /102g/mol =8294.1mol

n(Al) = 8294.1 mol

m(Al) = 8294.1 mol × 27 g/mol =223940.7g = 0.2239 tona (zaokruzeno)

Posto kaze da je prinos 87.2 posto onda samo pomnozis ovu masu aluminijuma sa 0.872

m(Al) = 0.2239 t ×0.872 = 0.1952 tone