Konstanta ionizacije HNO2

danica_d's picture

Ne mogu dobiti tačno rešenje ovog zadatka: 

Izračunajte vrijednost konstante ravnoteže ionizacije dušikaste kiseline u vodenom rastvoru
množinske koncentracije 0,10 mol L–1 ako stupanj ionizacije u vodi iznosi 7,6 %.

Smije li se uzeti u obzir aproksimacija za slabe kiseline? 

Ka(HNO2)=c(H+)*c(NO2-) / c(HNO2)

Smije li se uzeti u obzir aproksimacija za slabe kiseline odnosno u izraz za konstantu ravnoteže napisati da je ravnotežna koncentracija HNO2 0,1 mol/L , a konc. H+ i NO2- lako se odrede iz izraza za stupanj disocijacije: alfa=c(H+)/c(ukupno)-->

c(H+)= alfa* c(ukupno)

danica_d's picture

znači može li se uzeti da je ravnotežna koncentracija HNO2 0,1 mol/L

Predrag Milosevic's picture

U pravu si...stepen jonizacije ce nam omoguciti da vidimo koliko imamo NO2-   i H+

Medjutim, ta cifra....7.6% uopste nije zanemarljiva....tako da to treba uzeti u obzir i u izrazu za Ka, nasa koncentracija kiseline 0.1 mol/dm3 mora biti umanjena za onoliko koliko je izgubljeno disocijacijom.

Koji je procenat dozvoljen za zanemarivanje ....ja sam negde citao da je 1% granica i ispod toga prihvatljivo....sve iznad toga....mora da ide malo tezim matematicki putem da ne napravimo gresku...