entalpija ΔH° sagorevanja metana

Nemanja_Nemanja's picture

Odrediti standardnu promenu entalpije ΔH° reakcije sagorevanja metana : CH4(g) + 2O2(g) ↔ CO2(g) + 2H2O(g)

Ako su entalpije nastajanja ΔƒH°(CO2(g) ) = -393.5 kJ/mol 

                                        ΔƒH°(H2O(g) ) = -241.8 kJ/mol

                                         ΔƒH°(CH4(g) ) = -79.4 kJ/mol

Tacan odgovor je -802.2 kJ

Nije mi jasno kako da dodjem do resenja pa ako moze postepeno objasnjenje . Unapred hvala.

milicaradenkovic's picture

deltaH=deltaH(CO2(g))+2*deltaH(H2O(g))-deltaH(CH4(g))-2*deltaH(O2(g))

deltaH(O2(g))=0 kJ

deltaH= -393.5+2*(-241.8)-2*0-(-74.9)= -802.2 kJ

aleeksandraa's picture

izracunati promenu entalpije u reakciji potpunog sagorevanja 1g propana ako su entalpije stvaranja deltafH(H2O)= -242kJ/mol,  deltafH(CO2)= -394kJ/mol, deltafH(C3H8)= -104kJ/mol 

Predrag Milosevic's picture

Prvod a napisemo hemijsku jednakost...da vidimo sta se tu dogadja...

 

C3H8   +   5O2  ----->  3CO2   +   4 H2O

Za ovu reakciju neto energetski dobitak cemo izracunati ako entalpije proizvoda  oduzmemo od vrednosti entalpija reaktanata...te podatke znamo (dati su u zadatku), za kiseonike je 0 (cista elementarna forma O2)...samo treba da vodimo racuna da su entalpije date za jedan mol supstance, a u reakciji vidimo da imamao 3 mola CO2 i 4 mola H2O...znaci moramo da povecamo te brojeve za 3x i 4x.   Dakle...promena entalpije ce biti 

delta H = [3x (-394) + 4x (242)]  -  [-104] = - 2046 kJ

Znaci toliko bi energije dobili da sagorevamo jedan mol C3H8...ili 44.1 g (molarna masa C3H8)....ali mi sagorevamo samo 1g propana pa ce dobijena toplota biti mnogo manja...cak 44.1 puta manja.

-2046/44.1 = 46.4 kJ