Adicija

Mika Oficijalni Profil's picture

U reakciji adicije 0,4g vodonika i dovoljne kolicine jednog alkena dobijen je ugljovodonik u kome je odnos masa ugljenika i vodonika 9:2. Koji alken je ucestvovao u reakciji? Koliko grama alkena je izreagovalo?

Alexstrasuz's picture

Prvo da odredimo koji alken je u reakciji

9:2

9/12 : 2/1  iz cega 0.75 : 2 dijelimo sve sa 0.75       1:2.67 i mnozimo sa 3 to je  C3H8 propan

C3H8 znaci da je alken propen jer je nastao propan

C3H6+H2->C3H8

n(H2)=0.4/2=0.2 reaguju u odnosu 1:1 n(C3H6)=0.2mol iz toga m(C3H6)=0.2*42=8.4grama

Mika Oficijalni Profil's picture

HVALA!!!!