Jodni sat (sa vodonik - peroksidom)

jodni sat

Opis: Dva bezbojna rastvora se pomešaju. Posle 10 sekundi, bezbojna mešavina se boji u plavo.

Koncept: Demonstrira tipičnu odloženu rekaciju; pokazuje efekat interakcije između hemijskih reakcija različitih stopa.   

Materijali: 

 • Rastvor A
  • 0,6 grama skroba
  • 30 ml sirćetne kiseline
  • 4,1 g natrijum – acetata
  • 50 g kalijum – jodida
  • 4,7 g natrijum – tiosulfata
   • Dozvoliti mešavini da se ohladi i razrediti do 1 litra destilovanom vodom
  • Posuda od 1 l
 • Rastvor B
  • 500 ml 3% vodonik - peroksida
  • 500 ml destilovane vode
  • Posuda od 1 l

Bezbednost:Vodonik- peroksid može biti iritirajući koži i očima. Nositi zaštitne naočare i rukavice.

Procedura:Pomešati dva rastvora. Mešati štapićem, ili zavrteti posudu, ili sipati iz jedne u drugu posudu sve dok rastvor ne postane plav (otrprilike 10 sekundi).

Čišćenje: Ostatak plavog rastvora se može prosuti u sudoperu.

Pozadina:  Potupuno objašnjenje ćete naći u knjizi navedenoj u literaturi. Ovo što sledi je odlomak.
"Trenutna promena iz bezbojnog u tamno plavu boju, može biti objašnjenja sledećim reakcijama [2]:

                3 I-(aq) + H2O2 + 2 H+ (aq) = I3- (aq) + 2 H2O (l)                          (1)

                I3- (aq)  +  2 S2O3 2- (aq) =  3 I- (aq)  +  S4O6 2- (aq)                   (2)

                2 I3- (aq) + skrob  =  skrob-I5- kompleks  +  I- (aq)                        (3)

Prva jednačina ukazuje na to da, u kiselom rastvoru, jodidni joni bivaju oksidovani vodonik – peroksidom do trijodidnih jona. Ovi trijodidni joni se redukuju do jodidnih jona tiosulfatnim jonima, kao što je naznačeno u jednačini 2. Ova rekacija je mnogo brža nego reakcija 1; konzumira trijodidne jone čim se formiraju. Ovo sprečava reakciju pod brojem 3. Međutim, kada se svi tiosulfatni joni potroše u reakciji 2, trijodidni joni reaguju sa skrobom, da formiraju plavi skrob-pentajodidni kompleks[3]."

Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: 
Izvori i reference: 
B. Z. Shakhashiri (1992) Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of Chemistry, vol. 4. pp 37-43.