kristali

asterix's picture

Molim pomoć za ovakav tip zadataka: 

Odredite broj pojedinih atoma i formulu tavri čija je struktura jedinične ćelije prikazana na slici (u formulskoj jedinci broj atoma itrija je 1):

 

Hvala!

khaleesi999's picture

yba2cu3o7

asterix's picture

a kako ste to odredili? Može objašnjenje?

khaleesi999's picture

broj atoma na slici je apsolutno nevazan, ono sto je vazno za odredjivanje formule je mjesto svakog atoma
ovo na slici je samo jedna jedinica odnosno osnova strukture, pored te slike se nadovezuje jos jedna takva jedinica,i iznad nje i ispred nje i spod,sa svih strana i onda dolazi do djeljenja atoma izmedju  jedinica
npr itrij i barijum su u sredini,odnosno centru 'kocke' i oni ne bivaju djeljeni sa jos jednom strukturom koja se nadovezuje na ovu
ali periferni bakar i kiseonik se djele
na uglovima imaju 4 atoma bakra gore i 4 atoma na uglovima dolje, to je 8
8 atoma bakra se mnozi sa 1/8 jer susjedne strukture takodje djele taj atom bakra sto je na uglu (posmatraj jedan atom bakra koji je na uglu recimo prednji gornji desni,on pripada toj jedinici,jedinici koja bi dosla naslonjena s desne strane,jednoj ispred sebe,i jednoj u ispred desne,isto to vazi da dio atoma koji ostaje na gornjoj strani prave,na njega dolaze jos 4 jedinice)
zato se uglovi mnoze sa 1/8
a atomi na stranici (izmedju uglova takodje 8 atoma bakra)se mnozi sa 1/4 jer oni bivaju djeljeni izmedju jos 4 iste takve strukture
dakle broj atoma bakra: 8*1/8 + 8*1/4= 1 + 2 = 3
isto vazi i za atome kiseonika
12 atoma kiseonika (6 sa prve gornje 'kocke' koji se ne djele sa kockom u sredini i 6 sa tonje kocke koji se ne djele sa kockom u sredini) se mnoze sa 1/4
 svih 8 atoma kiseonika iz druge kocke tj sredine se mnoze sa 1/2
kiseonik : 12*1/4 + 8*1/2= 3+4=7
lakse je kad se nacrta ali ovdje ne mogu da postavim sliku sa racunara
ukratko zamisli to na nekom laksem primjeru ili zamisli da je atom barijuma na povrsini gornje stranice gornje kocke, kad na njega dodas jos jednu istu takvu strukturu on je zajednici atom za 2 strukuture;odnosno jednoj jedinici pripada samo 1/2 barijuma
i tako se dobije forumula yba2cu3o7