Rastvori

jelena. Aaa's picture

Izracunati procentnu koncentraciju rastvora koji nastaje rastvaranjem 12,33g kalcijum- sulfata dihidrata u 50g destilovane vode?

1)15,64% CaSO4*2H2O

2)12,33% CaSO4

3) 19,78% CaSO4 * 2H2O

4) 15,64 % CaSO4

5) 12,33 %CaSO4 * 2H2O