Izračunavanje procentne koncentracije reaktanata i prinosa reakcije

crazymax's picture

Pozdrav! Da li bi neko mogao da mi objasni princip rada ovakvih zadataka?  

500 g supstance A (M=58 g/mol) pomeša se sa 50 g supstance B (M=226 g/mol), te se zatim u tu smešu dodaje 50 g supstance C (M=40 g/mol) i još 200 g supstance B.  Izračunati procentni sastav reaktanata i prinos reakcije. 

Hvala unapred.