Zadatak: Empirijska Formula

AHHAHAHXDXD's picture

Zadatak Glasi: 

Sagorevanjem ugljovodonika nepoznate formule dobija se 11.2dm3 ugljenik ( IV)-oksida i 9g vode. Odredi empirijsku formulu tog ugljovodonika.

AHHAHAHXDXD's picture

Da se zna 11.2dm3