Hemijsko racunanje,Kolicinski odnosi

Anita Marinkovic's picture

Izracunaj koliko je potrebno molova aluminijuma za reakciju sa jodom pri cemu nastaje aluminijum jodid