Help :) Zadatak:

lolol's picture

Izracunati zapreminu rastvora natrijum-hidroksida koja je potrebna za neutralizaciju 50,0 cm3 rastvora azotne kiseline koncentracije 0,45 mol dm-3, ako ie utvrdeno da se dejstvom gvozde[ll)-sulfata na 48,0 cm: tog rastvora baze izdvaja 1,9 g taloga. napisati jednacine hemijskih reakcija u molekulskom i jonskom obliku.

Hvala unapred. :)