Vodonicna veza [Pomoc]

AleksaDj's picture

1.Шематски приказати настајање водоничне везе међу молекулима
HF.
2.Између којих се од наведених молекула може успоставити
водонична веза :
а) HF
б) PH 3
в) СН 4
г) NH 3
д) Н 2 О