Disocijacija kompleksnih soli

lorens's picture

Zdravo, može li mi neko objasniti kako funkcioniše disocijacija opleksnih soli, npr. :

Na2[Zn(OH)4], zasto se ov sol razdvaja na 2Na i Zn(OH)4, a ne na 2Na+Zn+4OH 

[Ag(NH3)2]NO3, zasto se ova pak rastavlja na diaminsrebro i nitratni jon, a ne na sve pojedinačne faktore..

Možda je pitanje glupo, ali bih bio zahvalan kad bi mi odgovorili.

 

MrChemist99's picture

Zato što su kompleksne soli sastavljene od centralnog jona i liganda, i njihova disocijacija je samo tako energetski povoljna. Možeš ti teoretski disosovati te soli i na 3 jona, ali taj proces zahtjeva ogromnu količinu energije. 

Zašto se jedna so rastavlja na jedan način, druga na drugi? Zato što su to dva različita tipa kompleksnih jedinjenja, kompleksni anjon (prvi) i kompleksni katjon (drugo).