Pomoć, neorganska hemija

Inana's picture

U reakciji aluminijum-oksida sa vodenim rastvorom kalijum hidroksida molski odnos oksida, hidroksida i vode je:

a) 1 : 4 : 2  b) 1 : 1 : 2  c) 1 : 1 : 3 

d) 1 : 2 : 3  e) 2 : 3 : 2

Dragan775's picture

3 H2O + 2 KOH + 1 Al2O3 → 2 K[Al(OH)4]

d) 1:2:3

marijaaavasiljevic's picture

Sagorevanje alkana

Može li neko da mi pomogne, hvala unapred

a) Pri sagorevanju 10 cm3 smese propana i pentana sa viskom kiseonika, zapremina se povecala 16cm3. Koliko je propana bilo u smesi?

b) Pri sagorevanju 11,2 dm3 smese metana i etana (pri normalnim uslovima) i propustanjem dobijenih gasova kroz rastvor natrijum-hidroksida nastaje 250 cm3 2,6 M rastvora natrijum karbonata. Odredi zapreminski sastav (u procentima) smese metana i etana.