Zadatak iz skripte za prijemni ispit

Petar Prajzler's picture

kolika je zapremina kiseonika u litrima, računato pri standardnim uslovima, potrebno za sagorijevanje 0,8 g metana, ako je atomska masa za ugljenik 12?

Ja sam uradio ovako, zanima me da li je tačno...

CH4 + 2O2 ----------> CO2 + 2H20

 

0,8 g ----------> x dm^3

16 g (molekulska masa metana) ----------> 22,4 dm^3

X = 1,12 dm^3; pošto su u reakciji 2 mola O2, zapremina O2 je 2,24 dm^3

* U rješenju piše da je 2,24 dm^3 tačan rezultat. Znam da se traži u litrima zapremina kiseonika, ali zbog rješenja mislim da je to greška u zadatku i da su mislili na ml, odnosno dm^3, a ne na litre...

Hvala unaprijed! :)

 

 

Dragan775's picture

dm^3 jeste litar.