Sagorevanje alkana

marijaaavasiljevic's picture

Sagorevanje alkana

a) Pri sagorevanju 10 cm3 smese propana i pentana sa viskom kiseonika, zapremina se povecala 16cm3. Koliko je propana bilo u smesi?

b) Pri sagorevanju 11,2 dm3 smese metana i etana (pri normalnim uslovima) i propustanjem dobijenih gasova kroz rastvor natrijum-hidroksida nastaje 250 cm3 2,6 M rastvora natrijum karbonata. Odredi zapreminski sastav (u procentima) smese metana i etana.