Hemija

acy15's picture

Zdravo! Ako u zadatku imam ponudjene molove oba reaktanta, cije molove koristim u racunanju molova proizvoda? Hvala! :)

MrChemist99's picture

Koristiš "molove" mjerodavnog reaktanta. Reaktanta koga ima najmanje, čija je vrijednost n najmanja.

Tamara Perisic's picture

Izračunati koliko kg kalcijum oksida i koliko litara gasa nastaje pri žarenju (800°C) 100 kg kalcijum karbonata ?

 

Moze pomoooc