Pomoc oko zadatka

Saraiiiiii's picture

Uzorak smese tehnicke sumporne i fosforne kiseline je razblazen u normalnom sudu od 250ml.Za titraciju 25ml dobijenog rastvora, uz metil oranz, utroseno je 30.15ml rastvora NaOH, koncentracije 0.08264mol/L.Prilikom ove titracije je potpuno neutralisana sumporna kiselina, a fosforna kiselina je izreagovala do primarnog fosfata.U titraciji drugih 25ml istog rastvora smese kiselina, uz fenolftalein, utroseno je 44.9ml NaOH, pri cemu je nastao sekundarni fosfat.Koliko grama svake kiseline sadrzi 1 litar analizirane smese? 

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku treba da obratimo paznju na cinjenicu da NaOH reaguje sa H+ ionima i daje vodu. Ti H+ ioni mogu da poticu od H2SO4 ili od H3PO4. Ako imamo, recimo, X mola H2SO4 to ce generisati 2*X mola H+ iona. Takodje, ako imamo Y mola H3PO4 to ce generisati takodje Y mola H+

Sad da vidimo koliko smo mola NaOH potrosili u prvoj titraciji.

30.15 ml * 0.08264/1000 = 0.0025 mola NaOH

jednak broj mola H+ ce reagovati sa tih 0.0025 mola NaOH...odakle nam H+ ioni...pa nesto od H2SO4 a nesto od H3PO4...obratite paznju da H2SO4 doprinosi duplo vise H+ iona od H3PO4 (jer tu je rec o primarnom fosfatu i reakcija se zavrsava sa NaH2PO4)

sada mozemo da napisemo:

2X + Y = 0.0025

to je prva linearna jednacina na osnovu  prvog uslova iz zadatka....sad da vidimo drugi deo zadatka, na slican nacin...

Potroseno je 0.00371 mol NaOH  (44.9ml * 0.08264/1000 )

X mola sumporne kiseline generise 2*X mola H+ iona, a Y mola H3PO4 ovoga puta generise 2*Y mola H+ jer iz zadatka vidimo da se stvara sekundarni fosfat.  Znaci mozemo da napisemo drugu linearnu jednakost

2X  +  2Y  =  0.00371

Sad resimo X i Y  (malo matematike)

Ja sam dobio X = 0.000645 mol H2SO4

i Y = 0.00121 mol H3PO4   

te kolicine su u 25 ml rastvora, au 1000ml ce biti proporcionalno vise (x40) pa je 

[H2SO4] = 0.0258 mol/l

[H3PO4] = 0.0484 mol/l

ako molove pretvorimo u grame to ce priblizno da bude

[H2SO4] = 2.528 g/l

[H3PO4] = 4.743 g/l