izotopi

danica_d's picture

Ako relativna atomska masa Cl iznosi 35.45 atomskih jedinica mase. izračunajte odnos izotopa 35Cl:37 Cl u prirodnom uzorku hlora. Hvala (R: 3,17:1)

Predrag Milosevic's picture

Ovde prvo sto moramo da znamo je kako se uopste izracunava relativna atomska masa nekog elementa kad znamo procentualni odnos pojedinacnih izotopa.

Izracunava se tako sto cemo procentualni iznos prvog izotopa da saberemo sa procentualnim iznosom drugog izotopa.

Drugo, prosta logika kaze da zbir procenata mora biti 100%. Recimo ako jednog izotopa ima, recimo 70% onda drugog mora da bude 30%.

Sad jos da nadjemo procentualni iznos izotopa i gotov zadatak...Malo matematike....

Relativna aatomska masa  35.45 = X * 35 /100   +   Y * 37 /100

X je procentualni udeo izotopa 35

Y je procentualni udeo izotopa 37

 

Dalje...X + Y =100

Sad resimo ovu linearnu jednakost sa dve nepoznate...

Ja sam dobio ...X = 77.5 % i za Y = 22.5%...pa je odnos 3.44

Ako gledamo maseni odnos..to bi bilo 77.5 *35/100  u odnosu na 22.5*37/100 ...izaslo bi 27.125/8.325   ili 3.26

Moguce da zbog zaokruzivanja rezultat se ne poklapa sa resenjem...takodje pitanje treba da je preciznije...trazi se odnos izotopa ...u redu, ali koji odnos, procentualni, maseni, broja ataoma itd