Rastvori

Dario.V19's picture

1. Molski udeo vodenog rastvora Na2S iznosi 1,25%. Izračunati maseni udeo Na2S u tom rastvoru.

(w=5,2%)

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku prvo moramo dobro da razmislimo i znamo sta su molski udeo i maseni udeo.

Molski udeo je broj molova rastvorene supstance (u ovom slucaju Na2S) u ukupnom broju molova (i Na2S i H2O) i to jos pomnozimo sa 100. I taj molski udeo znamo iz zadatka....1.25%

Maseni udeo (ono sto pitaju) je masa rastvorene supstance u masi rastvora ...takodje pomnozeno sa 100.

Znaci, molove treba pretvarati u masu...sta tu znamo...znamo da je masa jednog mola Na2S=78.045g...takodje znamo da je masa 1 mola H20=18g

Sad kad bi znali broj molova Na2S i broj molova H2O....lako bi izracunali maseni udeo....ali ne znamo.

Oznacicemo broj molova Na2S sa X.

Oznacicemo broj molova H2O sa Y.

Kad bi znali X i Y ...pitajmo se kako bi izracunali molski udeo?

1.25 = X / (X+Y) *100    

dobro da sklonimo ovaj broj 100 (molova) i da svedemo sve na 1 (mol)...

0.0125 = X/ (X+Y)

 

sta jos mozemo reci...pa mozemo reci da je X +Y =1

sad resimo ovu linearnu jednakost po X i Y

X=0.0125 mola (Na2S)

Y=0.9875 mola (H2O)

i kad se X i Y pomesaju imamo 1 mol rastvora.

sad samo da pretvorimo molove u masu i da vidimo gde smo tad...

H2O imamo 18* 0.987 = 17.775g

Na2S imamo 78.045*0.0125 = 0.9756g

Rastvora imamo znaci 17.775 + 0.9756 = 18.7506g

Naravno treba da gledamo koliko g Na2S ima u 100g rastvora, a ne u 18.7506g rastvora...znaci bice proporcionalno vise...

Resenje= 0.9756 *100 / 18.7506 = 5.2 %