Prinos reakcije

ana.miletic07's picture

Naći prinos reakcije kojom je dobijeno 19,17g aluminijum-nitrata, Al(NO3)3 , neutralizacijom 18,9g odgovarajuće kiseline.

Tomo's picture

Hemijska reakcija:
Al(OH)3 + 3HNO3 ------> Al(NO3)3 + 3H2O

M(Al(NO3)3) = 213 g/mol

M(HNO3)= 63 g/mol

Traži se prinos reakcije, što znači da su svi reaktanti upotrebljeni do kraja.

Po masi kiseline možemo da izračunamo molove kiseline i da odredimo nove odnose molova reakcije (teorijski prinos):

n(HNO3) = 18,9g/63 g/mol = 0,3 mola

Dobije se nova jednačina:

0,1Al(OH)3 + 0,3HNO3 -------> 0,1Al(NO3)3 + 0,3H2O

Iz toga možemo da izračunamo teorijsku masu Al(NO3)3:

m(teorijska) = 213 g/mol * 0,1 mol = 21,3g

U zadatku je rečeno da je dobijeno 19,17g Al(NO3)3, što je stvarni prinos.

Odatle možemo da izračunamo prinos reakcije:

m(stvarna)/m(teorijska) * 100% = 19,17g/21,3g * 100% = 90%