pH

stefan17's picture

Kako se menja pH rastvora NaHCO3 koncentracije 0.5 mol/dm³ ako se u 1dm³ doda 0.05 mol HCl? Zanemariti drugi stupanj jonizacije H2CO3.

Ka (H2CO3)=4.3×10^-7 mol/dm³  , Ka(HCO3-) = 5.6×10^-11 mol/dm³

Ja sam dobio Kb = Kw/Ka (H2CO3) i dobio da je 2.32×10^-8 i da mi je pOH tog rastvora =3.96 odnosno pH 10.04

Kaže u rješenju da je druga vrijednost pH =7.32 ali ja nikako da dobijem, ja sam za nakon dodavanja HCl uzeo da mi je n(NaHCO3)=0.5-0.05 mol = 0.45 mol pa mi je i c = 0.45 mol/dm³

Predrag Milosevic's picture

Ako se oslonimo na Ka i napisemo taj izraz:

Ka = [H+]*[HCO3-] / [H2CO3]

Tu znamo [HCO3-] = 0.45 mol/dm3    (0.5 mol je umanjeno za 0.05 mola dodatkom kiseline)

[H2CO3] = 0.05 mol/dm3  ( toliko se nagradilo dodatkom HCl u HCO3- rastvor)

Ka = 4.3x10^-7

Nadjes [H+] i tu si....pH=7.32

 

stefan17's picture

Hvala puno! A je li tu koristim istu onu Kb sto sam izracunao za HCO3- ili koju Ka da koristim?

Predrag Milosevic's picture

Onu Ka iz zadatka 4.3*10^-7....