Stehiometrija

stefan17's picture

1. Odredi maseni udio NH4Cl u nećistom uzorku koji sadrži 29.27% NH3.

Ja sam napisao da u 100g smješe ima 29.27g NH3 i postavio proporciju. Ako u 100g NH4Cl čistog imamo 17/51.5 =33g NH3, koliko NH4Cl ima ovih 29.27g NH3? I dobijam 88.7g odnosno to bi u procentima bilo 88,7% ali u rješenju je 0.921 pa radije da provjerim.

2. U zatvorenoj posudi zapremine 5dm³ koja je napunjena kiseonikom, pri normalnim uslovima, potpuno je sagorelo 2.96g organske supstance molekulske formule C2N2S3  i dobijeni su CO2, N2 i SO2. Izračunaj pritisak posle sagorijevanja, ako je reakciona smješa dovedena na početnu temperaturu. 

C2N2S3+5O2-> 2CO2+ N2+ 3SO2

Ja sam dobio da je količina organske supstance 0.02 mol, količina CO2 =0.04 mol, količina N2 =0.02 mol , količina SO2= 0.06 mol .

Dobio sam i sve zapremine preko Vm ali ne znam kako da izračunam ovaj pritisak.

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 1.

Molarna masa NH4Cl je 53.5g

Od  17 g NH3 mozes da napravis 53.5 g NH4Cl.....e sad...od 29.27g NH3....dobijes 92 g NH4Cl

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 2

U ovom zadatku treba da razmislimo od cega zavisi pritisak gasa u nekoj zatvorenoj posudi....Zavisi od broja cestica ili drugacije receno od broja molova gasa.

Na pocetku smo imali 0.2232 mola O2 u 5dm3 prostora i pritisak je bio 101.3 kPa

Posle smo potrosili nesto O2 (0.1 mol) i ostalo je 0.123 mola O2

Dobili smo 0.04 CO2, pa 0,02 mola N2 i 0.06 mola SO2...sve ukupno na kraju je bilo 0.243 mola gasa...i odmah vidimo da sada imamo vise cestica (molova) gasa u tih 5dm3 nego ranije i samim time ce pritisak biti veci od 101.3 kPa...znaci pravimo proporciju..

0.223 mola (na pocetku) ....pritisak 101.3 kPa.....0.243 mola (na kraju) ...pritisak 110.3kPa

stefan17's picture

Hvala Vam puno!