Zapremina, količinska konc.

Beelm's picture

Može li mi neko pomoći kako uraditi ovaj zadatak?

Kolika je zapremina kiseonika iskazana u cm3 (svedeno na normalne uslove) potrebna za oksidaciju 200 cm3 rastvora sumporvodonične kiseline koncentracije 0,125 mol/dm3 do elementarnog sumpora?

stefan17's picture

Nisam potpuno siguran za reakciju s obzirom da se ja iz knjige sjećam da nastaje SO2 a ne elementarni sumpor. Neka me neko ispravi ako bude pogresno

Prvo postavljamo reakciju:

2H2S+ O2-> S+ H2O

Iz zadatka mozemo izracunati kolicinu H2S (n=c×V), zapreminu pretvoris u dm³ tako sto podijelis sa hiljadu

n(H2S)=0.2dm³×0.125 mol/dm³=0.025 mol

E sad postavljamo proporciju, koliko molova kiseonika treba da oksiduje 0.025 mol H2S, ako jedan mol kiseonika oksiduje 2 mola H2S

2molH2S : 1molO2 = 0.025mol :x

Unakrsno mnozenje

2x = 0.025 mol

X=0.0125 mol O2

Zapreminu dobijamo na osnovu molarne zapremine (jedan mol bilo kojeg gasa pri normalnim uslovima zauzima 22.4 dm³ , molarna zapremina je Vm= 22.4 dm³/mol)

V(O2) =n ×Vm =0.0125 mol× 22.4 dm³/mol= 0.28dm³

Odnosno 0.28dm³ =280cm³

Beelm's picture

Hvala puno, jako lijepo objasnjeno, nisam ni ja bila najsigurnija za reakciju

Predrag Milosevic's picture

Sto se tice reakcije...moguce je da se mislilo na dve reakcije...koje bi u racunu dale trecu...

2H2S   +3O2  ------>  2SO2   +2H2O

SO2  + 2H2S  ----->  2H2O  +3S

kad to malo sredimo ....drugu pomnozimo sa 2 pa oduzmemo od prve...na kraju dobijemo ...

2H2S  + O2  -------->  2H20  +  2S