Stehiometrija

stefan17's picture

Gasovito jedinjenje, zapremine 10cm³, koje se sastoji od ugljenika, vodonika i azota, pomeša se sa dovoljnom količinom kiseonika i zapali. Smanjenje zapremine posle sagorevanja i hlađenja na početnu temperaturu iznosi 17.5cm³. Kada se gasoviti proizvodi propuste kroz rastvor KOH zapremina se smanji za još 10cm³ , a posle propuštanja smeše kroz alkoholni rastvor pirogalola (koji apsorbuje kiseonik) ostane 5cm³ gasa. Odrediti formulu jedinjenja (voda je u tečnom stanju)

Iskreno nemam ideju za ovaj gubitak, nije mi jasno kako se postavlja gubitak, pa mozete li to potpuno postupno

2. Odredi zapreminski procenat argona u smeši, ako 1dm³ smeše argona i azota ima masu 1.3g pri normalnim uslovima.

Za pvaj drugi ja sam postavio da je argon-1 a H-2

V1 + V2 =1 dm³

m1+m2 =1.3g

 

n1 ×22.4 + n2×22.4 =1

n1× 40 +n2 ×2 = 1.3 g ali meni ne ispada tačno, išao sam tom logikom

stefan17's picture

Shvatio sam, bravo ja!

CxHyNz+ (x+y/4) O2 ------>

xCO2 + y/2 H2O + z/2 N2

E sad 

V(CO2) = 10cm³

V(N2) = 5cm³

V(O2) = 2.5cm³

V(CO2) = x × V( CxHyNz)

10cm³ = x × 10 cm³  ,  x=1

V(N2) = z/2 × 10cm³

10cm³ =z × 10cm³    z =1

 

E sad za gubitak koji sam shvatio. CO2 i N2 kao produkte reakcije oduzmem jer su i oni cinjeli dio one smjese na pocetku (CxHyNz i O2 prije reakcije)

17.5= 10+ x×10 + y/4 × 10 - x× 10 - z/2 ×10

Kad sw to malo sredi dobije se

7.5 = 2.5y -5 z podijelim sa 2.5

3= y - 2z

y= 3+ 2z  , y =3 +2 =5 

Znaci formula je CH5N