Stepen disocijacije, konstanta disocijacije

ivanatv's picture

Imam problem sa 2 pitanja.

1. Koliki je stepen disocijacije hlorovodonicne kiseline na 18°C ako je konstanta disocijacije 3.5x10-², a koncentracija rastvora 0.1 mol/L

Rešenje je 0.92

Trebao bi mi konkretan postupak i odgovor zašto je činjenica "18°C" bitna?

 

2. Izracunati koncentraciju u mol/L za sircetnu kiselinu u rastvoru ciji je pH=3 ako je stepen disocijacije ove kiseline 2%?

Ponudjeni odgovori

1) 0.05

2) 0.005

3) 0.000000000005

4) 0.5

5) 0.3

Ovde ne znam koji je tacan odgovor pa bih cenila ako bi mi neko i ovde napisao postupak i resenje :)

 

stefan17's picture

Ovaj prvi ja dobijam da je alfa = 0.442 iliti 44.2 posto ali sigurno da sam negdje pogrijesio jer je HCl po pravilu jak elektrolit

Mislim da ti ovo 18°C ne igra nikakvu ulogu nego ono cisto da bi rekli da su to neki uslovi priblizno normalnim.

2. Tacno rjesenje je 1) 0.05 .

CH3COOH disosuje i daje 1H+ jon. Ona je jednobazna kiselina sto znaci da ima jedan "kiseli" H atom, a to je H atom iz

-COOH grupe.

CH3COOH-> CH3COO-  +  H+

pH =3 znaci da je [H+] = 10-³ mol/dm³ iliti 0.001 mol/dm³

Ali, ona je slab elektrolit i nisu svi molekuli CH3COOH disosovani na jone. Zato koristimo formulu za koncentraciju jona

c(H+)= c(CH3COOH) × z × alfa

Z je broj vodonicnih jona, ovdje iznosi 1, a alfa je stepen disocijacije

0.001= c(CH3COOH) × 1 × 0.02

c(CH3COOH) = 0.001/0.02

c(CH3COOH) = 0.05 mol/dm³