pH

stefan17's picture

Izračunati promenu koncentracije jona OH- u rastvoru amonijaka koncentracije 0.11 mol/dm³ posle rastvaranja 1 mol čvrstog NH4Cl u 1 dm³ rastvora. Temperatura rastvora je 25°C i nije se promenila pri razblaživanju.

Rješenje je da se smanjila 700 puta.

Iskreno ja sam uzeo samo zadatak izračunao prvo [OH-] iz NH3 i dobio da je to 1.4 × 10-³ mol/dm³, i onda sam samo uzeo formulu puferske smješe da bih dobio [OH-] kad je dodat NH4Cl.

E sad, ja sam sličan zadatak gledao sa testa takmičenja pošto se spremam za takmičenje, i oni su bodove davali na nekakvo objašnjavanje kako dodatkom NH4Cl se suzbija jonizacija NH3, nekako dokazivali da je c jonizovanog NH3 jednaka c početnog NH3 jer je jonizaciju suzbio NH4Cl. Opet dobijam tačno rješenje iako nisam objašnjavao zadatak tako detaljno. Ja to mogu da zapamtim ali opet može li mi neko to objasnit? Mislite li da moram i ja to tako pisati na testu da bih dobio sve bodove?

Predrag Milosevic's picture

Verovatno na testu traze da se pokaze malo hemijske logike...da ne kazem znanja...

Ako u izrazu za konstantu neke reakcije imas promenu koncentracije nekog clana (povecanje koncentracije NH4+ ...normalno, da bi se sacuvala konstanta mora doci do promene koncentracije nekog drugog clana (ovoga puta u smanjenje OH-)

Kad se kaze 0.11 mol amonijaka, ja tu mislim na NH3 i vrlo malo se to pretvori u NH4+ (oko 1%) i kad se doda velika kolicina NH4+ i od tih 1% ne ostane skoro nista pa onda mozemo da tvrdimo da je koncentracija NH3 nepromenjena....kako je bila na pocetku tako ce i ostati skoro ista.