HCl(g) i Solvayev postupak

danica_d's picture

HCl se dobiva iz H2SO4 i NaCl. Nastaje li tom reakcijom NaHSO4 ili Na2SO4. Negde piše jedan proizvod negde drugi pa me zbunilo.

 

Ovo je Solvayev proces: 

NaCl(aq) + NH3(g) + H2O(l) + CO2(g) --> NH4Cl(aq) + NaHCO3(s)

zanima me može li se isti prikazati i ovako jer NH3 reagira s H2O pri čemu nastaju NH4+ i OH- ioni: 

NaCl + NH4+ + OH- + CO2 --> NH4Cl + NaHCO3

 

Imam još zadatak da napišem jednačinu nastajanja HCO3- iona u Solvayevom procesu pa ne znam tačno kako ide- da li oni nastaju iz OH- i CO2? 

Predrag Milosevic's picture

Reakcija izmedju NaCl i H2SO4 daje i NaHSO4 i Na2SO4   ...zavisno od temeperature...

Ispod 200C  nastaje NaHSO4...iznad 200C i vise nastaje Na2SO4

Naravno, i ostali uslovi su vazni...ako su rastvori razblazeni ...najverovatnije necemo dobiti nista...ako imamo koncentrovanu H2SO4 reakcija ide...

Predrag Milosevic's picture

Solvay proces je zamisljen da bude sto jeftiniji i da se reaktanti mogu regenerisati...NH3 je tu najskuplja hemikalija....i tokom procesa NH3 (gas) se uvodi u koncentrovan rastvor NaCl...sta se stvara...jednom recju svega  tu ima...i NH4+ i NH3 (aq) i Na+ i Cl-

NH3 (aq) bi trerbalo gledati kao NH3*H20   gas NH3 sa vodonicnom vezom sa H2O...sto bi se reklo jedan korak od NH4OH koji je ionsko jedinjenje i u vodi je disosovan na NH4+ i OH-

NH4OH je slaba baza i mozemo ocekivati da se vraca u pocetnu formu NH3 i H2O (reverzibilna reakcija)

U literaturi se navodi da NH3 (aq) reaguje sa H2CO3 (koji je nastao od CO2 i H2O) i da nastaje NH4HCO3 koji je disosovan na NH4+ i HCO3+...zahvaljijuci velikoj koncentraciji i prisutnosti Na+ pada kao talog NaHCO3 tako da se moze zadrzati na filteru i odvojiti za dalji postupak dobijanja NaCO3

Koliko sam ja shvatio Solvay-ev proces NH3 sluzi da bi od slabe kiseline H2CO3 nekako "dograbili" H+ i na taj nacin napravili HCO3- ion i naravno NH4+.....sad kad imamo HCO3- ion u "moru" Na+ iona lako dodje do precipitacije NaHCO3 i prilike da to jedinjenje odvojimo filtracijom.

danica_d's picture

https://ibb.co/fDZhFPP

Ja sam zbog ove jednačine odnosno takvog prikaza mislila da se može pisati i NH4+