Pomoc, pomoc

mil.aleks's picture

1. Koliko se grama cink oksida dobija iz 16,0 g cinka i 16,0 g kiseonika?

2. Koliko se grama Fe(II) oksida dobija iz 14,0 g Fe i 3,00 g kiseonika?

milicaradenkovic's picture

1. 2Zn+O2--------------------->2ZnO

m(O2)=16 g a m(Zn)=16 g

n(O2)=m(O2)/Mr=16/32=0.5 mol u visku je kiseonik

n(Zn)=m(Zn)/Mr=16/65=0.246 mol

n(Zn):n(ZnO)=2:2

n(ZnO)=2*n(Zn)/2=2*0.246/2=0.246 mol

m(ZnO)=n(ZnO)*Mr=0.246*81=19.926 g

2. 2Fe+O2---------------->2FeO

m(O2)=3 g

m(Fe)=14 g

n(Fe)=m(Fe)/Mr=14/56=0.25 mol

n(O2)=m(O2)/Mr=3/32=0.09375 mol u visku je gvozdje

n(O2):n(FeO)=1:2

n(FeO)=2*n(O2)/1=2*0.09375/1=0.1875 mol

m(Fe)=n(Fe)*Mr=0.1875*72=13.5 g