Termohemijske jednačine 2

MD's picture

Imajući u vidu da ∆Hf (TiO2 solid) iznosi -939,7 kJ/mol, ∆Hf (H2O likvid) iznosi -285,8 kJ/mol i ∆Hf (HCl gas) iznosi -92,3 kJ/mol, kao i da ∆H termohemijske jednačine 1/2 TiCl4(l) + H2O(l) ---> 1/2 TiO2(s) + 2HCl(g)  iznosi 33,5 kJ, izračunati ∆Hf za TiCl4(l).

milicaradenkovic's picture

1/2TiCl4(l)+H2O(l)------------------>1/2TiO2(s)+2HCl(g)

deltaHf(TiO2(s))= -939.7 kJ/mol

deltaHf(H2O(l))= -285.8 kJ/mol

deltaHf(HCl(g))= -92.3 kJ/mol

deltaH=33.5 kJ

deltaH=1/2*deltaHf(TiO2(s))+2*deltaHf(HCl(g))-deltaHf(H2O(l))-1/2*deltaHf(TiCl4(l))

33.5=1/2*(-939.7)+2*(-92.3)-(-285.8)-1/2*deltaHf(TiCl4(l))

1/2*deltaHf(TiCl4(l))= -469.85-184.6+285.8-33.5= -402.15

deltaHf(TiCl4(l))= -402.15*2= -804.3 kJ/mol