Nagrađeni CO2

Jelena99's picture

Da li bi mi neko mogao reći šta je to nagrađeni CO2 i koje su razlike između njega i običnog CO2 (naravno ako ih ima) ?