Zapremina sumporne kiseline

dejanbr1's picture

Koliko cm3 96% H2SO4 gustine 1,84 g/cm3 treba uzeti da bi dobili 500cm3 rastvora gorke soli kolicinske koncentracije 0,1 mol/dm3 .

milicaradenkovic's picture

Mg+H2SO4+7H2O-------------.MgSO4*7H2O+H2

n(gorke soli)=c*V=0.5*0.1=0.05 mol

n(H2SO4):n(gorke soli)=1:1

n(H2SO4)=n(gorke soli)*1/1=0.05*1/1=0.05 mol

m(H2SO4)=n(H2SO4)*Mr=0.05*98=4.9 g

mr=m(H2SO4)/w(H2SO4)=4.9/0.96=5.104 g

V(H2SO4)=mr/ro=5.104/1.84=2.77 cm3 96% rastvora