Pomoc -hemijske veze

andjela's picture

magnetni momenti dva Mn 2+ komplexa imaju sledecu vrednosti :
K4[Mn(NCS)6]3H2O, mi = 6,06 BM
K4[]Mn(CN6)3H2O mi= 2,13BM
kako objasniti tako veliku razliku mi za ove komplexe sa istim centralnim metalnim jonom ?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da to ima veze sa ligandima i nesparenim elektronima . Ako je kod Mn2+ 5 nesparenih elektrona onda je magnetni moment 5.92-6.06 a kada je 1 nespareni elektron onda je magnetni moment 2-2.5 Takodje je NCS slabiji ligand od CN pa je zato magnetni moment kod NCS- veci nego kod CN- jer je formula za magnetni moment 

mi=n*(n+2)*(1/2) gde je n-broj nesparenih elektrona

milicaradenkovic's picture

Samo da dodam kod kompleksa mangana posto postoji 5 d orbitala (d(xy), d(xz), d(yz), d(x*2-y*2) i d(z*2)) kada imas slab ligand onda kod d orbitala 3 d orbitale(d(xy), d(xz) i d(yz)) se nalaze na t2g a ostale dve orbitale su kod eg(d(x*2-y*2) i d(z*2)) sve su polupopunjene pa imas 5 nesparenih elektrona. T2g i eg se objasnjavaju kao t-tri orbitale e-2 orbitale a g znaci da su orbitale jednake energije. Kada imas kompleks sa jakim ligandom svi elektroni su kod t2g dela gde su orbitale (d(xy), d(yz)) popunjene a orbitala d(xz) je polupopunjena pa zato tu ima jedan nesparen elektron i zato je ova razlika u magnetnom momentu.