Adicija

Vesna's picture

Koja se količina broma adira na 1 mol acetilena ako iz 1,3 g acetilena nastaje 9,3 g bromovanog derivata?

Rešenje je 1.

milicaradenkovic's picture

C2H2+Br2-------->C2H2Br2

n(C2H2)=m/Mr=1.3/26=0.05 mol

n(C2H2Br2)=m/Mr=9.3/186=0.05 mol

posto je odnos molova 1:1 adira se 1 mol Br2