Adicija

Millen's picture

Da li mozete da mi objasnite adiciju cijanida kod  aldehida i ketona??

 

kowalsky's picture