Analiticka hemija

JasminaRah's picture

Jeli moze neko zna odgovor na ovo pitanje.. U analitickoj hemiji H2SW kao reagens koristi se za talozenje metalnih sulfida u kiseloj reakciji. Navedi metalne sulfide koji se taloze i njihovu boju ako se radi o alkalnoj sredini, koji reagens se koristi za talozenje sulfida ?