kompleksometrija

didi's picture

Kolika je koncentracija slobodnih Mg 2+ jona u rastvoru pripravljenom mijesanjem jednakih zapremina rastvora  EDTA koncentracije 0,200 mol dm-3 i magnezijum-hlorida koncentracije 0,100 mol dm-3, pretpostavljajuci da je PH rastvora 10?