Acetal

Kristina 96's picture

1.U kom masenom odnosu su reagovali propanal i metanol ako je kao proizvod nastao 0,1 mol jedinjenja cija je molekulska formula C5H12O2?

Resenje je 5,8:6,4   Kako se uoste radi ovaj zadatak,gde koristim 0,1 mol?Znam da je masa propanala 58,a metanola 32(32*2=64),ali mi nije jasno zasto je acetal,a ne poluacetal?

 

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CHO+2CH3OH--------------------------->C5H12O2+H2O

n(C5H12O2)=0.1 mol

n(CH3CH2CHO)=n(C5H12O2)=0.1 mol

n(CH3OH)=2*n(C5H12O2)=0.1*2=0.2 mol

m(CH3CH2CHO)=n(CH3CH2CHO)*Mr=0.1*58=5.8 g

m(CH3OH)=n(CH3OH)*Mr=0.2*32=6.4 g

m(CH3CH2CHO):n(CH3OH)=5.8:6.4

Kristina 96's picture

Zasto je acetal,a ne poluacetal?

milicaradenkovic's picture

Zato sto se reakcijom alkohola i aldehida dobija acetal a ne poluacetal.