Elektroliza

Mrs N's picture

Izracunati minimalnu koncentraciju jona Ni2+,koja je neophodna da bi se prilikom elektrolize rastvora u cijih je 192dm3 rastvoreno 0,910g HCl, na katodi izdvajao nikl. 

Hvala unapred.