Organska hemija,zadatak

Kristina94's picture

Napisati racionalne formule jedinjenja molekulske formule C7H8O, koja daju obojeni kompleks na FeCl3.

milicaradenkovic's picture

Jedinjenje koje gradi obojeni kompleks sa FeCl3 je o -krezol.

 

Mica123's picture

molim vas kako idu realne strukturne formule 3,3dimetil 1 hepten i 4-etil dekan